Początek strony

Statystyki obsłużonych incydentów przez zespół CERT Polska – 01.01.2021-27.05.2021

Incydenty zarejestrowane oraz obsłużone przez CERT Polska w okresie 01.01.2021- 27.05.2021.

Dane podane wg klasyfikacji ze względu na sektor gospodarki oraz wg klasyfikacji eCSIRT.net.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 28 maja 2021, 10:31
  • Dane na dzień: 27 maja 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego