Początek strony

Statystyki obsłużonych incydentów przez zespół CERT Polska – 01.01.2021-17.06.2021

Incydenty zarejestrowane oraz obsłużone przez CERT Polska w okresie 01.01.2021- 17.06.2021.

Dane podane wg klasyfikacji ze względu na sektor gospodarki oraz wg klasyfikacji eCSIRT.net.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 18 czerwca 2021, 11:38
  • Dane na dzień: 17 czerwca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego