Początek strony

Statystyki obsłużonych incydentów przez zespół CERT Polska – 01.01.2021-01.07.2021

Incydenty zarejestrowane oraz obsłużone przez CERT Polska w okresie 01.01.2021- 01.07.2021.

Dane podane wg klasyfikacji ze względu na sektor gospodarki oraz wg klasyfikacji eCSIRT.net.

 

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 2 lipca 2021, 11:23
  • Dane na dzień: 1 lipca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego