Początek strony

Statystyki obsłużonych incydentów przez zespół CERT Polska – 01.01.2021-08.07.2021

Incydenty zarejestrowane oraz obsłużone przez CERT Polska w okresie 01.01.2021- 08.07.2021.
Dane podane wg klasyfikacji ze względu na sektor gospodarki oraz wg klasyfikacji eCSIRT.net.

 

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 9 lipca 2021, 15:52
  • Dane na dzień: 8 lipca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego