Początek strony

Lista projektów dofinansowanych ze środków programu "Sprawy wewnętrzne" w ramach NMF 2014-2021

Stan na 30-06-2021

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 lipca 2021, 12:24
  • Dane na dzień: 30 czerwca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Nr projektu Nazwa projektu Nazwa Beneficjenta Nr naboru
1/FWD/2019 POL-NOR II Współpraca w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk Komendant Główny Policji n/d
predefiniowany nr I Chronimy dzieci, w tym dzieci bez opieki ubiegające się o azyl, przed przemocą Urząd ds. Cudzoziemców Projekty predefiniowane
predefiniowany nr II Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji Komenda Główna Policji Projekty predefiniowane
predefiniowany nr III Policyjna i pozapolicyjna współpraca międzynarodowa w poszukiwaniach najgroźniejszych przestępców Europy Komenda Główna Policji Projekty predefiniowane
predefiniowany nr IV Dokumenty – Bezpieczeństwo i Kontrola, w tym Kontrola Taktyczna Komenda Stołeczna Policji Projekty predefiniowane
predefiniowany nr V Wzmocnienie ochrony granic UE poprzez rozwój kynologicznej działalności szkoleniowej, rozbudowę, przebudowę i doposażenie infrastrukturalne OSG w Lubaniu Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej Projekty predefiniowane
predefiniowany nr VI Wzmocnienie bezpieczeństwa w zakresie CBRNE – koordynacja i standaryzacja Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Projekty predefiniowane
NMF/PA18/001 Wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji służb publicznych w obszarze migracji i azylu ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania nielegalnej migracji Komenda Główna Straży Granicznej PA 18
NMF/PA20/009 ANPRS – jako narzędzie walki z przestępczością zorganizowaną Komenda Stołeczna Policji PA 20
NMF/PA20/027 Synergia działania służb kluczem do bezpiecznego jutra KWP Łódź PA 20
NMF/PA20/029 NEMESIS – nowoczesny model systemu śledczego w zakresie przestępstw seksualnych KWP Poznań PA 20
NMF/PA20/003 Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej COSSG Koszalin PA 20
NMF/PA20/001 Szkolenia specjalistyczne szansą na zwiekszenie skuteczności organów ścigania w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej KWP Bydgoszcz PA 20
NMF/PA20/007 Wzmocnienie kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w obszarze analiz: kryminalnej i strategicznej, wspomagających proces rozpoznawania, zwalczania i zapobiegania korupcji oraz przestępczości gospodarczej Centralne Biuro Antykorupcyjne PA 20
NMF/PA20/031 Poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości KWP Wrocław PA 20