Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej

 Centralny Rejestr Farmaceutów Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzony przez Naczelną Izbę Aptekarską na podstawie Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1419.

Słowa kluczowe: Centralny Rejestr Farmaceutów