Początek strony

Baza teleadresowa JST plik json

Baza teleadresowa JST plik json

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 31 maja 2021, 06:26
  • Dane na dzień: 31 maja 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego