Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2018 roku

Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy.

Słowa kluczowe: ruch graniczny, przekroczenia granicy, wydatki Polaków za granicą, wydatki cudzoziemców w Polsce