Początek strony

API SDG

Platforma SDG jest publicznie dostępnym narzędziem służącym do udostępniania i prezentacji wskaźników monitorujących Cele Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (z danymi dla Polski) oraz zestawu wskaźników monitorujących zrównoważony rozwój na poziomie kraju.

Interfejs API Platformy SDG pozwala na przeglądanie i pobieranie do dalszego...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 7 maja 2021, 08:11
  • Dane na dzień: 7 maja 2021
  • Typ zasobu: api
  • Warunki wykorzystywania:
PRZEJDŹ DO API (Otwiera się w nowym oknie)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego