Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 26 października 2020, 07:28
  • Dane na dzień: 26 października 2020
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania: Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
PRZEJDŹ DO ŹRÓDŁA

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego