Początek strony

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON wrzesień 2021

Miesięczna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) prezentuje dane o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON na koniec danego miesiąca na tle odpowiednich danych według stanu na koniec miesiąca poprzedniego.


Spis tablic:

  1. Podmioty...
  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 11 października 2021, 13:37
  • Dane na dzień: 11 października 2021
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego