Początek strony

Ortofotomapa - usługa pobierania wg aktualności (w geoportal.gov.pl)

Ortofotomapa jest rastrowym obrazem powierzchni terenu powstałym w wyniku przetworzenia zobrazowań lotniczych lub satelitarnych celem otrzymania obrazu w rzucie ortogonalnym tj. w rzucie, w jakim prezentowana jest standardowa mapa.

W serwisie 

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 10 listopada 2020, 10:42
  • Dane na dzień: 10 listopada 2020
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:
PRZEJDŹ DO ŹRÓDŁA (Otwiera się w nowym oknie)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego