Początek strony

Ortofotomapa standardowa - usługa pobierania WCS

Usługa WCS* pozwala na pobieranie najnowszej ortofotomapy dla obszaru Polski.

*WCS (Web Coverage Service) jest usługą pobierania danych. Więcej na https://www.ogc.org/standards/wcs.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 11 maja 2021, 13:11
  • Dane na dzień: 11 maja 2021
  • Typ zasobu: api
  • Warunki wykorzystywania:
PRZEJDŹ DO API (Otwiera się w nowym oknie)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego