Początek strony

Ortofotomapa standardowa - usługa przeglądania WMTS (API)

Ortofotomapa jest rastrowym obrazem powierzchni terenu powstałym w wyniku przetworzenia zobrazowań lotniczych lub satelitarnych celem otrzymania obrazu w rzucie ortogonalnym tj. w rzucie, w jakim prezentowana jest standardowa mapa.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii publikuje...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 13 maja 2021, 13:45
  • Dane na dzień: 13 maja 2021
  • Typ zasobu: api
  • Warunki wykorzystywania:
PRZEJDŹ DO API (Otwiera się w nowym oknie)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego