Numeryczny model terenu (NMT)

Numeryczny model terenu (NMT) stanowi dyskretną (punktową) reprezentację wysokości topograficznej powierzchni terenu, wraz z algorytmem interpolacyjnym umożliwiającym odtworzenie jej kształtu w określonym obszarze.

NMT udostępniany jest przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w postaci cyfrowej, w następujących formatach:

ASCII...