Początek strony

Dane teleadresowe jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dane teleadresowe jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej (.csv)

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 17 grudnia 2020, 10:21
  • Dane na dzień: 17 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Województwo Stacja Telefon w godz. 07:25-15:00 PNA Miejscowoœæ Ulica Nr budynku Adres uniwersalny
dolnoœl¹skie WSSE we Wroc³awiu 71 328 30 41 do 49 50-950 Wroc³aw ul. Marii Curie-Sk³odowskiej 73-77 50369|026401|0986283|0986283|03148|362027|364676|73-77|
dolnoœl¹skie PSSE w Boles³awcu 75 732 32 46 59-700 Boles³awiec ul. Górników 8 59700|020101|0935989|0935989|05970|382375|260564|8|
dolnoœl¹skie PSSE w Dzier¿oniowie 74 832 33 33 58-200 Dzier¿oniów ul. Ignacego Krasickiego 36 58200|020202|0983988|0983988|09830|320350|333996|36|
dolnoœl¹skie PSSE w G³ogowie 76 72 72 594 67-200 G³ogów ul. Piotra Skargi 4 67200|020301|0954082|0954082|20012|425637|299206|4|
dolnoœl¹skie PSSE w Górze 65 543 23 54 56-200 Góra ul. Ludwika Hirszfelda 6 56200|020401|0954449|0954449|06667|424983|329959|6|
dolnoœl¹skie PSSE w Jaworze 76 870 23 48 76 870 28 74 76 729 27 27 59-400 Jawor ul. Piwna 1 59400|020501|0954120|0954120|16370|357537|303572|1|
dolnoœl¹skie PSSE w Jeleniej Górze 75 64 35 560 58-500 Jelenia Góra ul. Jana Kasprowicza 17 58500|026101|0935802|0935802|08153|342102|270078|17|
dolnoœl¹skie PSSE w Kamiennej Górze 756451140 58-400 Kamienna Góra ul. Henryka Sienkiewicza 5 58400|020701|0936026|0936026|19834|328026|290636|5|
dolnoœl¹skie PSSE w K³odzku 74 867 35 26 74 867 33 23 57-300 K³odzko ul. Stefana Okrzei 16 57300|020802|0984077|0984077|14914|287774|333204|16|
dolnoœl¹skie PSSE w Legnicy 76 72 45 310 59-220 Legnica ul. Adama Mickiewicza 24 59220|026201|0954047|0954047|12740|374506|301985|24|
dolnoœl¹skie PSSE w Lubaniu 75 646 40 43 59-800 Lubañ ul. Bankowa 9b 59800|021001|0936150|0936150|00692|367901|240210|9b|
dolnoœl¹skie PSSE w Lubinie 76 846 67 00 76 846 67 01 59-300 Lubin ul. 1 Maja 15 59300|021101|0954142|0954142|11926|396156|305264|15|
dolnoœl¹skie PSSE w Lwówku Œl¹skim 75 782 43 59 75 782 39 89 75 782 26 49 59-600 Lwówek Œl¹ski ul. Partyzantów 6 59600|021203|0936227|0936227|15733|366129|260628|6|
dolnoœl¹skie PSSE w Miliczu 71 38 40 200 56-300 Milicz ul. Armii Krajowej 5 56300|021303|0987130|0987130|00432|408162|380393|5|
dolnoœl¹skie PSSE w Oleœnicy 71 314 20 34 56-400 Oleœnica ul. 3 Maja 20 56400|021401|0987213|0987213|11937|372333|386795|20|
dolnoœl¹skie PSSE w O³awie 71 313 21 64 71 313 38 21 55-200 O³awa ul. Warszawska 5 55200|021501|0987259|0987259|23682|343910|379637|5|
dolnoœl¹skie PSSE w Polkowicach 76 746 22 46 59-100 Polkowice rynek Rynek 22 59101|021604|0954165|0954165|19252|408128|296624|22|
dolnoœl¹skie PSSE w Strzelinie 71 392 03 21 57-100 Strzelin ul. Adama Mickiewicza 18 57100|021704|0987331|0987331|12740|325890|363565|18|
dolnoœl¹skie PSSE w Œrodzie Œl¹skiej 71 317 27 60 55-300 Œroda Œl¹ska ul. Ogrody Zamkowe 5 55300|021804|0987348|0987348|14844|369308|331552|5|
dolnoœl¹skie PSSE w Œwidnicy 74 852 20 91 74 852 05 35 58-100 Œwidnica ul. Wa³brzyska 15 58100|021901|0984657|0984657|23582|333165|322641|15|