Początek strony

Rejestr Asystentów Medycznych

Rejestr Asystentów Medycznych umożliwia utworzenie upoważnienia do wystawiania przez osobę inną niż lekarz, lekarz dentysta i felczer zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy (e-ZLA) oraz dodatkowo upoważnienia do wystawiania w imieniu lekarzy i lekarzy dentystów e-recept i e-skierowań.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 23 grudnia 2020, 10:55
  • Dane na dzień: 23 grudnia 2020
  • Typ zasobu: strona internetowa
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego