Początek strony

Użytkownicy promieniowania jonizującego w liczbach w 2019 r.

Użytkownicy promieniowania jonizującego w liczbach w 2019 r.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 28 grudnia 2020, 10:07
  • Dane na dzień: 28 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Rodzaj działalności Symbol Liczba jednostek Liczba rodzajów działalności Liczba wydanych w roku kalendarzowym zezwoleń Liczba wydanych w roku kalendarzowym aneksów do zezwoleń Liczba wydanych w roku kalendarzowym decyzji o przyjęciu zgłoszenia Liczba kontroli przeprowadzonych w roku kalendarzowym
Pracownia klasy I I 2 2 0 0 0 2
Pracownia klasy II II 94 115 13 16 0 51
Pracownia klasy III III 119 231 6 3 4 26
Pracownia klasy Z Z 133 230 7 5 1 39
Instalator czujek izotopowych UIC 366 366 6 3 0 8
Instalator urządzeń UIA 199 251 32 37 0 87
Urządzenie izotopowe AKP 533 690 16 34 11 91
Produkcja źródeł i urządzeń izotopowych PRO 24 29 3 1 0 11
Obrót źródłami i urządzeniami izotopowymi DYS 82 90 7 9 1 15
Akcelerator AKC 79 221 38 5 0 75
Aplikatory izotopowe APL 38 54 5 1 0 28
Telegammaterapia TLG 4 4 0 1 0 4
Urządzenie radiacyjne URD 36 38 1 1 0 14
Aparat gammagraficzny DEF 98 99 3 11 0 41
Magazyn źródeł izotopowych MAG 177 211 24 8 1 63
Prace ze źródłami w terenie TER 76 88 9 2 1 18
Transport źródeł lub odpadów TRN 497 510 4 2 0 11
Chromatograf CHR 231 285 0 0 2 1
Weterynaryjny aparat rentgenowski RTW 1312 1383 141 2 0 6
Skaner rentgenowski RTS 606 834 80 42 0 11