Początek strony

Roczna całkowita dawka skuteczna promieniowania jonizującego w 2019 r.

Zbiór przedstawia roczną całkowitą dawkę skuteczną promieniowania jonizującego otrzymaną przez statystycznego mieszkańca Polski w 2019 r. oraz udział różnych źródeł promieniowania jonizującego w średniej rocznej dawce skutecznej.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 28 grudnia 2020, 10:22
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Nazwa źródła Rodzaj źródła (naturalne/sztuczne) Roczna dawka skuteczna od źródła [mSv] Udział źródła w całkowitej rocznej dawce skutecznej
Roczna całkowita dawka skuteczna promieniowania jonizującego otrzymana przez statystycznego mieszkańca Polski w roku kalendarzowym 3,86 -
Radon naturalne 1,2 31,10%
Promieniowanie gamma naturalne 0,48 12,30%
Promieniowanie kosmiczne naturalne 0,39 10,10%
Promieniowanie z ciała człowieka naturalne 0,28 7,30%
Toron naturalne 0,1 2,60%
Diagnostyka medyczna sztuczne 1,4 36,30%
Awarie sztuczne 0,005 0,10%
Inne sztuczne 0,005 0,10%