Początek strony

Ochrona środowiska 2020

Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych, podsystemy funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2019 r. na tle lat poprzednich.

Dane dotyczą warunków naturalnych i poszczególnych komponentów środowiska, problematyki...

Sortuj według: