Początek strony

Miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych od 1982 roku

Definicje:

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) obliczany jest w oparciu o wyniki:

- badania cen towarów i usług konsumpcyjnych na rynku detalicznym,

- badania budżetów gospodarstw domowych, dostarczającego danych o przeciętnych wydatkach na towary i usługi konsumpcyjne; dane te wykorzystywane są do opracowania systemu wag.

 Przy...

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 8 października 2021, 05:14
  • Dane na dzień: 8 października 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego