Początek strony

Statystyka złożonych wniosków w ramach elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego

Na podstawie Art. 626 z ind 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, notariusz, komornik sądowy oraz naczelnik urzędu skarbowego składają wnioski o wpis w księdze wieczystej wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 31 grudnia 2020, 11:41
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego