Początek strony

Statystyka wniosków kierowanych do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem portalu S24

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, przez portal S24 można złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej. Można również dokonać zmiany danych w zarejestrowanych już spółkach oraz złożyć sprawozdanie finansowe spółki.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 31 grudnia 2020, 11:43
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania: Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Statystyka wniosków kierowanych do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem portalu S24Pobierz CSV (0.28kB)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego