Początek strony

Statystyka wniosków kierowanych do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem portalu S24

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, przez portal S24 można złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej. Można również dokonać zmiany danych w zarejestrowanych już spółkach oraz złożyć sprawozdanie finansowe spółki.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 31 grudnia 2020, 11:43
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego