Początek strony

Dane statystyczne za lata 2013-2019 dotyczące podatników, do których ma zastosowanie ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 11 stycznia 2021, 14:58
  • Dane na dzień: 11 stycznia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania: Ten zbiór danych jest informacją publiczną, może być ponownie wykorzystywany bez ograniczeń.
Dane statystyczne za lata 2013-2019 dotyczące podatników, do których ma zastosowanie ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizycznePobierz XLSX (25kB)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego