Początek strony

Statystyka dokumentów składanych do Repozytorium Dokumentów Finansowych

Na podstawie art. 19e ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, do Repozytorium Dokumentów Finansowych można bezpłatnie złożyć sprawozdania finansowe i inne dokumenty, a także zgłosić informację o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Złożenie dokumentów do RDF zwalnia z obowiązku złożenia na portalu S24 płatnego wniosku o wpis wzmianek o złożeniu...

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 31 grudnia 2020, 11:45
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2020
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego