Początek strony

Zużycie energii w gospodarstwach domowych - szacunki danych za lata 2016-2017

Dane stanowią uzupełnienie publikacji pn. Zużycie energii w gospodarstwach domowych wydawanej do 3 lata.

Legenda do zestawienia: 1. kropka w statystyce oznacza zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych. 2. łącznik oznacza, że zjawisko nie wystąpiło. 3. # oznacza tajemnicę statystyczną,

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 19 lutego 2021, 07:19
  • Dane na dzień: 19 lutego 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Nazwa_tablicy Parametr1 Parametr2 Jednostka_miary 2016 2017
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Ogółem Polska szt. 14272000 14439777
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Dolnośląskie szt. 1152400 1168858
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Kujawsko-pomorskie szt. 738500 745810
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Lubelskie szt. 767800 774406
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Lubuskie szt. 369100 372876
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Łódzkie szt. 1009900 1016310
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Małopolskie szt. 1162600 1181898
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Mazowieckie szt. 2227900 2263450
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Opolskie szt. 353400 355233
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Podkarpackie szt. 655700 663138
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Podlaskie szt. 445200 449981
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Pomorskie szt. 848800 863474
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Śląskie szt. 1750500 1761809
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Świętokrzyskie szt. 441600 444300
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Warmińsko-mazurskie szt. 509600 514200
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Wielkopolskie szt. 1193500 1211485
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Zachodniopomorskie szt. 645500 652549
Tabl. 2. Charakterystyka mieszkań - cechy ilościowe - A. Miary wybranych cech mieszkań Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania Średnia arytmetyczna m2 79.9 81.5
Tabl. 2. Charakterystyka mieszkań - cechy ilościowe - A. Miary wybranych cech mieszkań Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania Pierwszy decyl m2 38.3 38.7
Tabl. 2. Charakterystyka mieszkań - cechy ilościowe - A. Miary wybranych cech mieszkań Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania Pierwszy kwartyl m2 48 48