Początek strony

Zużycie energii w gospodarstwach domowych - szacunki danych za rok 2019

Dane stanowią uzupełnienie publikacji pn. Zużycie energii w gospodarstwach domowych wydawanej do 3 lata.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 23 czerwca 2021, 10:46
  • Dane na dzień: 23 czerwca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
  • Znaki umowne:
Liczba wyników na stronie:
Nazwa_tablicy Parametr1 Parametr2 Jednostka_miary 2019
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Ogółem Polska szt. 14812774
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Dolnośląskie szt. 1208215
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Kujawsko-pomorskie szt. 759766
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Lubelskie szt. 787667
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Lubuskie szt. 380990
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Łódzkie szt. 1032240
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Małopolskie szt. 1220632
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Mazowieckie szt. 2344444
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Opolskie szt. 359981
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Podkarpackie szt. 678680
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Podlaskie szt. 460447
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Pomorskie szt. 896745
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Śląskie szt. 1786677
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Świętokrzyskie szt. 450754
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Warmińsko-mazurskie szt. 525036
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Wielkopolskie szt. 1251729
Tabl. 1. Liczba gospodarstw domowych Krajowa populacja gospodarstw domowych w dniu 31 grudnia Zachodniopomorskie szt. 668771
Tabl. 2. Charakterystyka mieszkań - cechy ilościowe - A. Miary wybranych cech mieszkań Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania Średnia arytmetyczna m2 83,4646989446834
Tabl. 2. Charakterystyka mieszkań - cechy ilościowe - A. Miary wybranych cech mieszkań Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania Pierwszy decyl m2 39,3391474577973
Tabl. 2. Charakterystyka mieszkań - cechy ilościowe - A. Miary wybranych cech mieszkań Całkowita powierzchnia użytkowa mieszkania Pierwszy kwartyl m2 50,6850166297783