Początek strony

Energia elektryczna - dane wstępne za 2019

Zestawienie zawiera dane wstępne dot. produkcji energii elektrycznej, mocy elektrycznej zainstalowanej i osiągalnej (stan na koniec grudnia), zużycia paliw podstawowych w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych i przemysłowych.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 19 lutego 2021, 07:22
  • Dane na dzień: 19 lutego 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Nr tabeli Nazwa tabeli Wyszczególnienie Rok Jednostka miary Dane
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Elektrownie zawodowe 2018 GWh 144705.9
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Elektrownie niezależne pozostałe 2018 GWh 11006.35
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Elektrownie przemysłowe 2018 GWh 14295.98
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne RAZEM 2018 GWh 170008.23
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne RAZEM, w tym: elektrownie cieplne konwencjonalne 2018 GWh 148024.58
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii 2018 GWh 21566.24
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii, z tego: elektrownie wodne 2018 GWh 1969.96
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii, z tego: elektrownie wiatrowe 2018 GWh 12804.14
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii, z tego: elektrownie biogazowe 2018 GWh 1119.18
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii, z tego: elektrownie biomasowe 2018 GWh 3849.29
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii, z tego: współspalanie biomasy/biogazu 2018 GWh 1524.12
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii, z tego: fotowoltaika 2018 GWh 299.55
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Elektrownie zawodowe 2019 GWh 134623.03
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Elektrownie niezależne pozostałe 2019 GWh 13178.87
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Elektrownie przemysłowe 2019 GWh 16167.87
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne RAZEM 2019 GWh 163969.76
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne RAZEM, w tym: elektrownie cieplne konwencjonalne 2019 GWh 138028.65
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii 2019 GWh 25234.64
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii, z tego: elektrownie wodne 2019 GWh 1953.45
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii, z tego: elektrownie wiatrowe 2019 GWh 15091.1