Początek strony

Energia elektryczna - dane wstępne za 2020

Zestawienie zawiera dane wstępne dot. produkcji energii elektrycznej, mocy elektroenergetycznej zainstalowanej i osiągalnej (stan na koniec grudnia), zużycia paliw podstawowych w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych i przemysłowych.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 21 czerwca 2021, 09:48
  • Dane na dzień: 21 czerwca 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Liczba wyników na stronie:
Nr tabeli Nazwa tabeli Zmienna Parametr Rok Jednostka miary Dane
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej Elektrownie zawodowe 2019 GWh 134456,2
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej Elektrownie niezależne pozostałe 2019 GWh 13159,7
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej Elektrownie przemysłowe 2019 GWh 16279,3
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej RAZEM 2019 GWh 163895,1
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej RAZEM, w tym: elektrownie cieplne konwencjonalne 2019 GWh 137860,8
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii 2019 GWh 25327,9
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii, z tego: elektrownie wodne 2019 GWh 1957,7
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii, z tego: elektrownie wiatrowe 2019 GWh 15094,6
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii, z tego: elektrownie biogazowe 2019 GWh 1121,8
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii, z tego: elektrownie biomasowe 2019 GWh 4633,7
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii, z tego: współspalanie biomasy/biogazu 2019 GWh 1804,9
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii, z tego: fotowoltaika 2019 GWh 715,3
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej Elektrownie zawodowe 2020 GWh 126633,3
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej Elektrownie niezależne pozostałe 2020 GWh 14657,6
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej Elektrownie przemysłowe 2020 GWh 16453,9
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej RAZEM 2020 GWh 157744,8
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej RAZEM, w tym: elektrownie cieplne konwencjonalne 2020 GWh 128956,1
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii 2020 GWh 27970,1
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii, z tego: elektrownie wodne 2020 GWh 2114,8
1 Produkcja energii elektrycznej - dane wstępne Produkcja energii elektrycznej RAZEM, w tym: instalacje odnawialnego źródła energii, z tego: elektrownie wiatrowe 2020 GWh 15731,4