Początek strony

Punkty Informacji Drogowej

Szczegółowe informacje o warunkach drogowych panujących na drogach krajowych podawane są pod całodobowym numerem Informacji Drogowej GDDKIA 19 111. W GDDKiA funkcjonują Punkty Informacji Drogowej (PID), które zbierają dane o stanie dróg i przekazują je użytkownikom dróg oraz środkom masowego przekazu.

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 5 stycznia 2021, 15:07
  • Dane na dzień: 5 stycznia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego