Początek strony

Plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania

Zgodnie z Art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317), Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad publikuje „Plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz punktów tankowania wodoru” (Plan) wraz z wynikami konsultacji i stanowiskami operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych...

  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 5 stycznia 2021, 15:26
  • Dane na dzień: 5 stycznia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego