Początek strony

33.2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę

33.2. Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej spoza terenu gminy i powiatu wg rodzaju zdarzeń w rozbiciu na województwo, powiat, gminę

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 1 lutego 2021, 11:18
  • Dane na dzień: 1 lutego 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego