Początek strony

B. Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia

Zauważenie i zgłoszenie zdarzenia w rozbiciu na rodzaj i wielkość zdarzenia

  • Poziom otwartości danych: 0
  • Data udostępnienia: 1 lutego 2021, 11:25
  • Dane na dzień: 1 lutego 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego