Początek strony

C1.1. Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo, powiat

Liczba zdarzeń za dany okres, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku, w rozbiciu na województwo, powiat

  • Poziom otwartości danych: 0
  • Data udostępnienia: 1 lutego 2021, 11:25
  • Dane na dzień: 1 lutego 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego