Początek strony

Liczba osób zameldowanych na pobyt stały z podziałem na osiedla w Przemyślu w latach 2014-2020

Dane ustalono na podstawie rejestru mieszkańców oraz Uchwały Nr 55/2011 Rady Miejskiej w Przemyślu

Słowa kluczowe: osiedla, Przemyśl, Liczba ludności