Początek strony

Statystyki wizowe 2020

Liczba wniosków na wizy A, C, D w roku 2020 -  (zestawienie nie uwzględnia wiz DD, DS. itp.)
  • Poziom otwartości danych: 2
  • Data udostępnienia: 13 kwietnia 2021, 13:00
  • Dane na dzień: 13 kwietnia 2021
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego