Początek strony

Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży.

Dane ze sprawozdań MZ-11 dotyczące liczby wykonanych badań profilaktycznych dzieci i młodzieży według grup wieku.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 16 kwietnia 2021, 08:51
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2019
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:
Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży.Pobierz CSV (32kB)

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego