Początek strony

Działalność w zakładach długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej.

Dane z Biuletynu Statystycznego dotyczące działalności w zakładach długoterminowej, stacjonarnej opieki zdrowotnej.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 20 kwietnia 2021, 11:27
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2016
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego