Początek strony

Inni specjaliści zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia według podstawowego miejsca zatrudnienia.

Dane z Biuletynu Statystycznego dotyczące innych specjalistów zatrudnionych w placówkach ochrony zdrowia według podstawowego miejsca zatrudnienia.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 20 kwietnia 2021, 11:33
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2016
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego