Początek strony

Leczeni, osobodni, średnia liczba łóżek w szpitalach stacjonarnych ogólnych wg regionów i województw.

Dane z Biuletynu Statystycznego dotyczące leczonych, osobodni, średniej liczby łóżek w szpitalach stacjonarnych ogólnych wg regionów i województw.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 20 kwietnia 2021, 11:36
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2016
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego