Początek strony

Lekarze uprawnieni do wykonywania zawodu według wieku, płci i województw.

Dane z Biuletynu Statystycznego dotyczące lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu według wieku, płci i województw.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 20 kwietnia 2021, 11:46
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2016
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego