Początek strony

Łóżka w oddziałach dermatologicznych, rehabilitacyjnych, opieki paliatywnej, geriatrycznych, zakaźnych.

Dane z Biuletynu Statystycznego dotyczące liczby łóżek w oddziałach dermatologicznych, rehabilitacyjnych, opieki paliatywnej, geriatrycznych, zakaźnych.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 20 kwietnia 2021, 12:00
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2016
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego