Początek strony

Łóżka, osobodni, leczeni stacjonarnie i dziennie według oddziałów szpitalnych w 2016 roku.

Dane z Biuletynu Statystycznego dotyczące liczby łóżek, osobodni, leczonych stacjonarnie i dziennie według oddziałów szpitalnych w 2016 roku.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 20 kwietnia 2021, 12:09
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2016
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego