Początek strony

Pielęgniarki i Położne uprawnione do wykonywania zawodu według regionów i województw.

Dane z Biuletynu Statystycznego dotyczące liczby pielęgniarek i położnych uprawnionych do wykonywania zawodu według regionów i województw.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 20 kwietnia 2021, 12:20
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2016
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego