Początek strony

Lekarze specjaliści zatrudnieni w ochronie zdrowia wg podstawowego miejsca zatrudnienia.

Dane z Biuletynu Statystycznego dotyczące lekarzy specjalistów zatrudnionych w ochronie zdrowia wg podstawowego miejsca zatrudnienia.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 30 kwietnia 2021, 07:14
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2015
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego