Początek strony

Lekarze, Lekarze dentyści, Farmaceuci uprawnieni do wykonywania zawodu wg. regionów i województw.

Dane z Biuletynu Statystycznego dotyczące lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów uprawnionych do wykonywania zawodu wg. regionów i województw.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 30 kwietnia 2021, 07:39
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2015
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego