Początek strony

Łóżka w oddziałach chirurgicznych, chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurochirurgicznych.

Dane z Biuletynu Statystycznego dotyczące liczby łóżek w oddziałach chirurgicznych, chirurgii urazowo-ortopedycznej, neurochirurgicznych.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 30 kwietnia 2021, 07:51
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2015
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego