Początek strony

Łóżka w oddziałach nefrologicznych, hematologicznych, neurologicznych, chorób płuc, pediatrycznych.

Dane z Biuletynu Statystycznego dotyczące liczby łóżek w oddziałach nefrologicznych, hematologicznych, neurologicznych, chorób płuc, pediatrycznych.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 30 kwietnia 2021, 07:55
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2015
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego