Początek strony

Pielęgniarki i Położne pracujące w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej według regionów i województw.

Dane z Biuletynu Statystycznego dotyczące liczby pielęgniareki i położnych pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej według regionów i województw.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 30 kwietnia 2021, 08:13
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2015
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego