Początek strony

Pielęgniarki i Położne uprawnione do wykonywania zawodu według regionów i województw.

Dane z Biuletynu Statystycznego dotyczące liczby pielęgniarek i położnych uprawnionych do wykonywania zawodu według regionów i województw.

  • Poziom otwartości danych: 3
  • Data udostępnienia: 30 kwietnia 2021, 08:18
  • Dane na dzień: 31 grudnia 2015
  • Typ zasobu: plik
  • Warunki wykorzystywania:

Ten zasób nie posiada widoku tabelarycznego